New In Town Logo
 
kleinere tekst normale tekst groote tekst Anysurfer label

Kossi (28, Rwanda)

In 1994 ben ik mijn land ontvlucht. Daarna heb ik in verschillende Afrikaanse landen gewoond: DRC, Malawi en Zimbabwe. Ik moest ook die landen telkens weer verlaten doordat de situatie er onveilig was. Na aanhoudende problemen in Zimbabwe, heb ik besloten uit dit land weg te trekken.

In september 2007 kon ik naar België komen. Ik heb er politiek asiel aangevraagd. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft mijn aanvraag negatief beantwoord. Ik heb beroep ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Zal ik toch nog een wettelijke verblijfsvergunning krijgen? Ik hoop het alleszins, na al die moeilijke jaren...

print